Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2019

JAARREKENING 2019

Klik op de volgende link voor de jaarrekening van 2019: 20191231 Jaarrekening 2019[4172]

Hieronder de toelichting:

De jaarrekening wordt op de eerst komende ledenvergadering formeel vastgesteld. De kascontrolecommissie heeft al een positief advies gegeven. Penningmeester Raymond van der Stelt geeft hier alvast wat informatie:

,,De jaarrekening bevat de cijfers van 2019 met toelichting. Kosten en opbrengsten worden verdeeld over de coöperatie (algemeen) en de kring ZOAD. (Zon Op Andermans Dak). De opbrengsten bestaan vooral uit de verkoop van energie, de donatie-actie van 2019, uren van het bestuur voor de RES.

Aan de kostenkant vindt u naast algemene zaken, zoals BA-verzekering (bestuursaansprakelijkheid), bankkosten, lidmaatschappen en communicatiekosten (dit zijn kosten ALV’s, website, drukkosten, vergoeding voor vrijwillige communicatieadviseur) ook nog enkele andere posten. Kosten Eneco zijn reiskosten voor het project dat we met Eneco doen. Deze kosten mogen we in rekening brengen bij de subsidie van de Provincie Zuid-Holland.

De bijdrage aan het Duurzaamheidsfonds is een afspraak dat als een project een positief resultaat heeft, er € 1,00 per paneel wordt gestort in dit fonds, waarmee we in de toekomst nieuwe projecten kunnen initiëren.

De post uitkering rendement stroom 2019 is het bedrag dat de deelnemers aan de daken in Dordrecht terugkrijgen. Kosten RES uren zijn uren gemaakt door de Stichting Drechtse Stromen in het traject RES zoals hierboven beschreven. De post vooruit ontvangen subsidie betreft de aanbetaling van de provincie Zuid-Holland in het project met Eneco.

Het resultaat voor de hele Coöperatie is een boekhoudkundig verlies. Als u het resultaat voor afschrijving zou nemen, dan maakt de Coöperatie winst. De post afschrijvingen is een administratieve post, die wij moeten opnemen voor het bepalen van het resultaat. Maar deze post zijn geen echte kosten, dus we betalen dit bedrag niet aan iemand. Hebt u nog vragen, stel ze dan via penningmeester@drechtseenergie.nl. Ik zal trachten u zo snel mogelijk antwoord te geven.’’

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.