Welkom bij algemene ledenvergadering op 23 november

Welkom bij algemene ledenvergadering op 23 november

Op 23 november om 20.00 uur houden we een algemene ledenvergadering in De Buitenwacht in Dordrecht. Het bestuur nodigt u hiervoor van harte uit. Ook niet-leden zijn welkom om zich deze avond in te schrijven als lid van de coöperatieve vereniging Drechtse Wind.
Locatie De Buitenwacht, Bosboom-Toussaintstraat 67, 3314 GB in Dordrecht.
HIER vindt u de bij de agenda behorende stukken. Alleen (betalende) leden hebben stemrecht.

AGENDA

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Verslag ALV 19 mei 21016 (bijlage)
4. Toelichting op verkenningen voor nieuwe locaties voor wind en zon (bijlage)
5. Bepalen uitgangspunten voor financiële participatie door de leden (bijlage)
6. Kascommissie
a. Verslag kascommissie boekjaren 2014 en 2015 (zie bijlage)
b. Herbenoeming van de Rien Lambers en Monica van Schooten als kascommissie 2016.
7. Aanpak ledenwerving (mondelinge toelichting)
8. Rondvraag en sluiting