Welkom op de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 20 maart 2018

Welkom op de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 20 maart 2018

Uitnodiging ALV Drechtse Wind 20 maart 2018 20:00 uur
 
Het bestuur van Drechtse Wind nodigt haar leden uit voor de ALV in
De Buitenwacht, Bosboom-Toussaintstraat 67, 3314 GB Dordrecht
(inloop vanaf 19.30 uur)
De belangrijkste punten van de agenda zijn:
  • Prestatie en toelichting op project Zon op Dordrecht.
  • Vaststelling wijziging statuten waardoor formeel de weg vrijgemaakt wordt de activiteiten van Zon Op Dordrecht onder te brengen in de coöperatie. Drechtse wind zal dan ver gaan onder de naam Drechtse Energie.
  • vaststelling wijziging huishoudelijk reglement.
  • Verkiezing bestuursleden.