Samenwerking Drechtse Energie en Eneco

Samenwerking Drechtse Energie en Eneco

Coöperatie Drechtse Energie en Eneco hebben gisteren een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide partijen willen in de regio gezamenlijk duurzame energieprojecten opzetten op het gebied van zonne- en windenergie.

De Drechtsteden willen in 2050 energieneutraal zijn en hebben daarvoor het Energieakkoord Drechtsteden opgesteld. Daarin is vastgelegd dat het noodzakelijk is om grootschalige wind- en zonne-energie te realiseren. Uit een eerste inventarisatie van de Adviesraad Energiestrategie Drechtsteden blijkt dat circa 15 windturbines en 400 hectare zonneveld benodigd zijn om de doelstellingen te behalen. Coöperatie Drechtse Energie en Eneco willen hieraan een bijdrage leveren en werken daarbij samen als gelijkwaardige partners.

Drechtse Energie is een initiatief om burgers direct te betrekken bij de ontwikkeling en exploitatie van hernieuwbare energie in de zes Drechtsteden gemeenten. Doordat burgers rendement kunnen krijgen op hun investeringen en mede-eigenaar worden van zonneparken en windmolens, blijft het geld in de regio en dat verhoogt het draagvlak. Dat sluit ook goed aan bij de missie van Eneco om duurzame energie voor iedereen beschikbaar te maken en haar doel om duurzame projecten in afstemming met de lokale gemeenschap te ontwikkelen.

,,We gaan eerst samen verkennen welke plekken in de Drechtsteden het meest geschikt zijn voor zonneweides en windturbines. Deze ideeën zullen we ook inbrengen bij de makers van de Regionale Energie Strategie’’, zegt Willy Verbakel van Drechtse Energie.
Drechtse Energie heeft een subsidie van de provincie Zuid-Holland ontvangen van ruim 61000 euro voor een periode van twee jaar. Met deze subsidie kan Drechtse Energie haar kosten betalen voor het maken van de plannen, zoals het organiseren van bijeenkomsten voor bewoners.

Sander Bakker van Eneco: ,,Wij willen graag zoveel mogelijk Nederlandse huishoudens en bedrijven helpen omschakelen naar duurzame energie. Dat gebeurt voor een groot deel met duurzame projecten in lokale gemeenschappen. We werken daarom graag samen met lokale en regionale energiecoöperaties. Zij zijn een onmisbare schakel in de energietransitie.’’

Sander Bakker van Eneco en Willy Verbakel van Drechtse Energie tekenen de overeenkomst