Adressen van griffies Drechtsteden

gh.logt@h-i-ambacht.nl

im.odinot@zwijndrecht.nl

griffie@hardinxveld-giessendam.nl;

griffie@papendrecht.nl;

griffie@sliedrecht.nl;

griffier@alblasserdam.nl;

raadsgriffie@dordrecht.nl

 

Planning gemeenteraden Drechtsteden inspraak over de RES 1.0 in 2021

Commissie Gemeenteraad/AB                                  Emailadres griffie  
Alblasserdam 22 juni 29 juni griffier@alblasserdam.nl  
Dordrecht 2 juni inspraak                         8 juni 22/23 juni raadsgriffie@dordrecht.nl

 

 
Hardinxveld-Giessendam 17 juni 24 juni griffie@hardinxveld-giessendam.nl;

 

 
Hendrik-Ido-Ambacht 22 juni 5 juli gh.logt@h-i-ambacht.nl  
Papendrecht 16 juni 1 juli griffie@papendrecht.n l
Sliedrecht 15 juni 29 juni griffie@sliedrecht.nl  
Zwijndrecht 15 juni 29 juni im.odinot@zwijndrecht.nl;  
Provincie 23 juni 14 juli    

 

Transitievisies Warmte

Commissie Gemeenteraad
Alblasserdam 22 juni 29 juni
Dordrecht 2 juni inspraak                         8 juni 22 juni
Hardinxveld-Giessendam 20 juli 23 september
Hendrik-Ido-Ambacht 22 juni 5 juli
Papendrecht 16 juni 1 juli
Sliedrecht 15 juni 29 juni
Zwijndrecht 15 juni 29 juni