Uncategorized

Op dinsdag 22 april was er een zitting van de Raad van State over de geplande windmolen op de Krabbegors. Stichting Lindtwind had namelijk toch een voorlopige voorziening aangevraagd om de bouwwerkzaamheden te voorkomen c.q. stil te leggen. Inhoudelijk gebruikte zij dezelfde argumenten als bij...

Initiatiefnemer ECD, een samenwerking tussen HVC en gemeente Dordrecht, is begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van de windturbine op industriegebied Krabbegors. Partner coöperatie Drechtse Energie is daar blij mee. ,,De vergunning en de subsidie zijn verleend en aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan,’’...

De 429 zonnepanelen op het dak van Pullen Bouw BV aan de Wieldrechtseweg in Dordrecht leveren sinds donderdag stroom aan het elektriciteitsnet. Nadat de twee meters van Stedin waren geplaatst, werd de laatste hand gelegd aan de aansluiting en zijn de omvormers aangezet. Nu wordt...

Hoewel de rechtbank eind november alle bezwaren van stichting Lindtwind en recyclingbedrijf Jansen ongegrond heeft verklaard, is Lindtwind toch in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. Volgens de provincie, vertegenwoordigd door de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (OZHZ), is aan alle wettelijke voorwaarden voldaan en kan...

Het bestuur van Drechtse Energie en Drechtse Stromen heeft een brief gezonden naar de stuurgroep Energietransitie Drechtsteden, de gemeenteraden van de Drechtsteden (griffies), de wethouders duurzaamheid, de colleges van B&W, met een cc naar de betrokken ambtenaren. Hierin geven de burgerorganisaties een schot voor de...

DRECHTSTEDEN / MOLENLANDEN / GORINCHEM_ Energiecoöperaties De Knotwilg, Drechtse Energie en Molenlanden zijn blij met het Energiebod van de gemeenten Gorinchem en Molenlanden aan het rijk. Want dat betekent meer locaties voor wind- en zonne-energie. En dus de kans om samen met de lokale inwoners...

Voor ZonOpPullen is nu voor 466 panelen ingeschreven en omdat er circa 467 panelen van 300WP geplaatst kunnen worden, is de voorinschrijving op één na rond. ,,We laten de voorinschrijving wel doorlopen, want de ervaring leert dat er altijd nog wat wisselingen komen’’, zegt projectleider...

Er is ook goed nieuws, want bij ZonOpPullen, een initiatief van Drechtse Stromen, is inmiddels voor 406 panelen een voorinschrijving ontvangen. Dat betekent dat het project op het dak van Pullen Bouw BV aan de Wieldrechtseweg 32 van start kan. Er is nog slechts ruimte...

Volgende maand zou de Algemene Ledenvergadering van Drechtse Energie zijn, maar het bestuur heeft besloten om in deze periode van coronaperikelen geen bijeenkomsten voor de leden te organiseren. Drechtse Energie voorzitter Willy Verbakel wil het zekere voor het onzekere nemen: ,,Er komen weliswaar meestal geen 100...