Nieuws

Windmolen Krabbegors onzeker door uitspraak Europese Hof

01-05-2021 | Wind
Windmolen Krabbegors onzeker door uitspraak Europese Hof

Op dinsdag 22 april was er een zitting van de Raad van State over de geplande windmolen op de Krabbegors. Stichting Lindtwind had namelijk toch een voorlopige voorziening aangevraagd om de bouwwerkzaamheden te voorkomen c.q. stil te leggen. Inhoudelijk gebruikte zij dezelfde argumenten als bij het gerechtshof. Wij waren dus optimistisch over de uitkomst, immers, het gerechtshof had al deze bezwaren goed gefundeerd ongegrond verklaard.

Helaas was ons optimisme niet terecht. Eind vorig jaar heeft het Europese Hof namelijk een uitspraak gedaan over een plan voor een paar windmolens in Belgiƫ (Nevele Arrest). Die luidde dat ook bij kleinere windprojecten een MER-procedure moet worden gevolgd. Tot nu toe was dit volgens de Belgische en Nederlandse wet- en regelgeving niet vereist. De Raad van State gaat nu informatie inwinnen bij het Europese Hof over wat de rechtsgevolgen moeten zijn voor lopende beroepszaken in Nederland. Totdat dit duidelijk is, is de behandeling van de zaak aangehouden.

Voor de duidelijkheid; zowel bij het opstellen van de structuurvisie Wind in Dordrecht als bij de voorbereiding van de bouwplannen voor de turbine op Krabbegors zijn allerlei onderzoeken gedaan naar de gevolgen voor de omgeving, die onderdeel zijn geweest van de besluitvorming. Maar dit is geen formele MER-procedure.
Het is nu afwachten wat de uitkomst wordt van het overleg tussen de Raad van State en het Europese Hof. Maar het gaat in ieder geval leiden tot een fikse vertraging. Niet alleen ons project wordt hierdoor getroffen, er zijn minstens 4 windprojecten in Nederland die hierdoor in de wacht zijn gezet.