Windmolen

Waar komt de windmolen?

De locatie voor de windmolen is op bedrijventerrein Krabbegors in Dordrecht, ook wel Duivelseiland genoemd. De turbine zal op dit industriegebied aan de Oude Maas en de Krabbegeul een duurzaam icoon zijn.
Windturbines kunnen op Duivelseiland veilig en zonder hinder voor de leefomgeving of bedrijvigheid worden gerealiseerd. De afstand tot woningen is groot. Wilt u participeren, klik dan hier.

Voorlopige kengetallen van de geplande windturbine op Krabbegors

  • Capaciteit: 2,3 MW (Megawatt)
  • Verwachte opbrengst: 4,8 miljoen kWh per jaar
  • Voldoende voor circa 1400 huishoudens
  • Ashoogte: 87 meter en een rotordiameter van 71 meter
  • Hoogte: 122,5 meter (inclusief wieken)
  • Ingebruikname: 2022

Deze groene energie levert een CO2-reductie op van 2.400 ton. Dit is vergelijkbaar met de uitstoot van 650 auto’s die elk 25.000 km per jaar rijden. HIER vindt u een uitgebreide beschrijving en kijk ook op www.windkrabbegors.nl, de site van de ECD.

 

Energiecoöperatie Dordrecht (ECD)

De windturbine is een initiatief van Energiecoöperatie Dordrecht (ECD) en Drechtse Energie. Er is een heldere taakverdeling: de ECD realiseert de bouw van de molen, Drechtse Energie zorgt voor draagvlak in Dordrecht en het werven van leden.
De ECD is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Dordrecht en HVC. HVC is een duurzaam energie- en afvalbedrijf van 44 aandeelhoudende gemeenten en 6 waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland. De ECD richt zich op energiebesparing, energieproductie en energielevering in Dordrecht.

 

In onze folder lees je meer
(klik op afbeelding)

Drechtse Energie

De coöperatie Drechtse Energie is ontstaan vanuit het burgerinitiatief Drechtse Stromen, waarbij burgers hun eigen verantwoordelijkheid pakken om minder energie te verbruiken en om lokaal duurzame energie op te wekken.

Een windturbine bouwen en exploiteren is een prachtige manier om burgers en bedrijven tegen een stabiele prijs van groene stroom te voorzien. En een grote en noodzakelijke stap op weg naar de verduurzaming van Dordrecht. Tevens realiseert coöperatie Drechtse Energie zonnedaken door middel van Zon op Andermans dak.

Wij werken samen met Energie Samen, voorheen REScoopNL, een coöperatie van duurzame energiecoöperaties in Nederland, met als doel: er samen voor zorgen dat duurzame energieprojecten slagen. Energie Samen groeit gestaag en telt nu 135 leden en is daarmee veruit de grootste community van de 355 lokale coöperaties. Samen hebben ze 160.000 leden en tot op heden 155 MW aan lokale opwek gerealiseerd, vergelijkbaar met een jaarlijks energieverbruik van 85.000 huishoudens.
Meer informatie zie: https://energiesamen.nu/

Als lid ben je betrokken en profiteer je mee!