Laatste nieuwsberichten

  • Op dinsdag 22 april was er een zitting van de Raad van State over de geplande windmolen op de Krabbegors. Stichting Lindtwind had namelijk toch een voorlopige voorziening aangevraagd om de bouwwerkzaamheden te voorkomen c.q. stil te leggen. Inhoudelijk gebruikte zij dezelfde argumenten als bij......

  • Initiatiefnemer ECD, een samenwerking tussen HVC en gemeente Dordrecht, is begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van de windturbine op industriegebied Krabbegors. Partner coöperatie Drechtse Energie is daar blij mee. ,,De vergunning en de subsidie zijn verleend en aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan,’’......

  • De 429 zonnepanelen op het dak van Pullen Bouw BV aan de Wieldrechtseweg in Dordrecht leveren sinds donderdag stroom aan het elektriciteitsnet. Nadat de twee meters van Stedin waren geplaatst, werd de laatste hand gelegd aan de aansluiting en zijn de omvormers aangezet. Nu wordt......

  • Hoewel de rechtbank eind november alle bezwaren van stichting Lindtwind en recyclingbedrijf Jansen ongegrond heeft verklaard, is Lindtwind toch in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. Volgens de provincie, vertegenwoordigd door de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (OZHZ), is aan alle wettelijke voorwaarden voldaan en kan......

  • Drechtse Stromen en Drechtse Energie gaan nauwer samenwerken om de energietransitie in de Drechtsteden te versnellen en zich in te zetten voor een sterke positie voor de burger. Dat hebben beide burgerorganisaties bekrachtigd op 16 juli.  Stichting Drechtse Stromen helpt bewoners van huur- en koopwoningen......

  • Het bestuur van Drechtse Energie en Drechtse Stromen heeft een brief gezonden naar de stuurgroep Energietransitie Drechtsteden, de gemeenteraden van de Drechtsteden (griffies), de wethouders duurzaamheid, de colleges van B&W, met een cc naar de betrokken ambtenaren. Hierin geven de burgerorganisaties een schot voor de......