Windenergie

DE wind is van ons!

Een windturbine bouwen en exploiteren is een prachtige manier om burgers en bedrijven tegen een stabiele prijs van groene stroom te voorzien. En een grote en noodzakelijke stap op weg naar de verduurzaming van onze energievoorziening. 

De Coöperatie Drechtse Energie is ontstaan vanuit het burgerinitiatief Drechtse Stromen, waarbij burgers hun eigen verantwoordelijkheid pakken om minder energie te verbruiken en om lokaal duurzame energie op te wekken.

Wij werken samen met Energie Samen (voorheen REScoopNL) een coöperatie van duurzame energiecoöperaties in Nederland, met als doel: er samen voor zorgen dat duurzame energieprojecten slagen. Energie Samen groeit gestaag en telt nu 135 leden en is daarmee veruit de grootste community van de 355 lokale coöperaties. Meer informatie zie: https://energiesamen.nu/

                                                                                                                                   

Geen transitie zonder windenergie

VISIEDOCUMENT mei 2022

Naar aanleiding van recente ontwikkelingen willen wij onze visie geven op het opwekken van duurzame elektriciteit in de Drechtsteden. We moeten sneller handelen en kunnen daarbij niet zonder windenergie.

  • De gruwelijke oorlog in Oekraine drukt ons met de neus op de feiten; Rusland financiert haar oorlogsmachine deels uit de opbrengsten van fossiele brandstoffen die geleverd worden aan Europa. Onze afhankelijkheid is zo groot, dat het moeilijk is die import meteen te stoppen. Dit is een goede reden om de energietransitie te versnellen en van deze afhankelijkheid af te komen. 
  • We moeten ook meer haast maken, omdat het laatste urgente rapport van het IPCC aangeeft dat versnelling nodig is om binnen de doelstelling van 1,5 graad opwarming te blijven. Op nationaal en Europees niveau zijn daarom al de doelen voor 2030 aangescherpt.
  • In de huidige Regionale Energiestrategie (RES) wordt, naast een beperkte invuling van zon in restruimtes en boven de Betuwelijn, vooral ingezet op zon op (bedrijfs)daken. Wij werken daar graag aan mee, omdat er immers zoveel mogelijk duurzame elektriciteit moet worden opgewekt. Het nadeel is dat zonnepanelen maar een beperkt aantal uren per jaar (hoog) productief zijn. Dat is maar zeer ten dele op te vangen met batterijen. Andere vormen van duurzame opwek zijn dan ook nodig om een stabiele energievoorziening te garanderen. 
  • Daarom dringen wij erop aan om bij de herijking van de RES, die volgend jaar moet zijn afgerond, serieus de optie van extra windturbines mee te nemen.
  • Alleen met zowel zonne- als windenergie gebruik je het elektriciteitsnetwerk zo efficient mogelijk, waarmee ook de leveringszekerheid aan bedrijven en woningen is gegarandeerd. De keuze voor windenergie zal de energietransitie flink kunnen versnellen, zeker als de gemeentes intenstief gaan samenwerken. 
  • Windturbines leveren soms discussie op en daarom is het nodig te kiezen waar ze goed kunnen staan: zoveel mogelijk langs hoofdinfrastructuur, niet midden in natuurgebieden en na goed overleg met omwonenden. 
    De Cooperatie Drechtse Energie zet zich ervoor in dat de baten van deze transitie voor een belangrijk deel bij de burgers uit de omgeving terecht komen. 

Drechtse Energie: "Windmolens aan Dordtse kant Moerdijkbrug"

AD De Dordtenaar: De coöperatie Drechtse Energie wil windmolens bouwen aan de Dordtse kant van de Moerdijkbrug. Een concreet plan ligt er vo... Lees meer

02-02-2023 | Windenergie
Tanja de Jonge spreekt op ALV

Tanja de Jonge, wethouder in Dordrecht (Duurzaamheid & Milieu, Vastgoed, Dierenwelzijn, de Biesbosch en Duurzaamheidscentrum Weizigt) ho... Lees meer

21-11-2022 | Windenergie
Wethouder de Jonge: 'praten over nieuwe locaties voor wind'

Als reactie op het Woo verzoek van de Natuur en Milieu Federatie Zuid-Holland en de kritiek van burgercoöperatie Drechtse Energie, erkent we... Lees meer

07-11-2022 | Windenergie