Zonnedaken

ONZE ZONNEDAKEN

Drechtse Energie is eigenaar van vier collectieve zonnedaken in Dordrecht en Papendrecht en wil nog meer zonnedaken en -weiden en andere toekomstige energietransitie ontwikkelingen realiseren.

Ruim 90 leden van Drechtse Energie hebben in 2018 twee zonnedaken gerealiseerd. Het zijn de eerste particuliere zonneparken van Dordrecht. De in totaal
890 zonnepanelen liggen op twee platte daken van de gemeente Dordrecht en produceren groene stroom
vanaf november 2108.

De meeste panelen (626) liggen op Sportgebouw Sport+ op het Leerpark aan de Maria Montessorilaan.
De overige zonnepanelen liggen op het Stadsdepot op industrieterrein Kil III. De gemeente Dordrecht
faciliteert, Drechtse Energie beheert en beslist over de zonnedaken.

In 2019 is er in Papendrecht een zonnedak op het zwembad gerealiseerd. Hierbij  hebben 55 inwoners van Papendrecht geïnvesteerd in 558 panelen en zo geparticipeerd in groene stroomopwekking in hun eigen dorp. Zie ook Drechtse Energie | Zonnedak Sportcentrum Papendrecht geopend.

Postcoderoos

De zonneparken zijn mogelijk via de zogenoemde ‘postcoderoosregeling’ van de overheid. Alle burgers
van Dordrecht die wonen in of rond het postcodegebied van de gebouwen waar de zonnepanelen op liggen,
kunnen meedoen. Ideaal voor mensen die zelf geen dak hebben dat geschikt is voor zonnepanelen, of het
niet mogen omdat de woning bijvoorbeeld gehuurd wordt. Zie verder: postcoderoos-regeling

 

Nieuw project

Binnenkort zal het project ZonopPullen, op het dak van Pullen Bouw BV aan de Wieldrechtseweg opgeleverd worden.

Drechtse Energie en Drechtse Stromen zijn altijd op zoek naar nieuwe daken te vinden voor zonnepanelen. Dat biedt voor u een nieuwe kans u om te
investeren in duurzame energieopwekking. Dus weet u een stevig dak van minimaal twintig bij twintig meter? Geef het aan ons door.