Over Drechtse Energie

VOOR EN DOOR INWONERS VAN DE DRECHTSTEDEN

 

Drechtse Energie is een coöperatie die in 2014 is opgericht voor en door inwoners van de Drechtsteden. Onze doelen zijn: bijdragen aan het terugdringen van vervuilende energiebronnen en versterken van de lokale economie.

 

Wij zijn een partij in de Drechtsteden die voor inwoners en bedrijven onderhandelt met de gemeenten en andere belanghebbenden om eigen windturbines te bouwen, zonnedaken en -weiden en andere toekomstige energietransitie ontwikkelingen te realiseren. Daarnaast is Drechtse Energie aangesloten bij het eerste particuliere zonnepark van Dordrecht.

 

Iedereen in de Drechtsteden kan meedoen met Drechtse Energie. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen investeren in wind- en of zonne-energie, voor een goede leefomgeving voor de huidige en de toekomstige inwoners van onze regio.

 

Particulieren, maar ook bedrijven, belangengroeperingen en verenigingen kunnen zich aansluiten. Leden beslissen mee over de toekomst van wind- en zonne-energie in de Drechtsteden en kunnen ook investeren in duurzame energieopwekking.

Dat kan al vanaf een klein bedrag. Doe mee!

 

Samenwerking met ECD

Drechtse Energie heeft op 15 januari 2016 met Energiecoöperatie Dordrecht (ECD is een samenwerkingsverband van de gemeente Dordrecht en de HVC Groep) een intentieovereenkomst getekend voor de bouw en exploitatie van een windturbine op Krabbegors, een schiereiland aan de Oude Maas. Er is een heldere taakverdeling: de ECD realiseert de bouw van de molen; Drechtse Energie zorgt voor draagvlak in Dordrecht en het werven van leden.

 

Alleen leden mogen investeren

Alleen leden van Drechtse Energie kunnen investeren in deze eerste coöperatieve turbine op Dordtse bodem. Hoe meer geld we bijeenbrengen, hoe groter het eigendomsdeel van Drechtse Energie zal zijn.  Leden kunnen investeren vanaf een minimumbedrag van 250,-. We hebben 500.000 tot 800.000 euro nodig voor de bouw van de eerste turbine. Het resterende bedrag lenen we bij bijvoorbeeld een bank. Door de samenwerking met de ECD kan dit tegen relatief gunstige tarieven.

 

Rendement en risico’s

Investeren gaat nooit zonder risico. Een inleg in de windturbine geldt als een achtergestelde lening. Dus mocht de coöperatie failliet gaan, dan wordt de inleg zeer waarschijnlijk niet terugbetaald. Dit scenario is alleen mogelijk als de energieprijzen zodanig dalen, dat de exploitatie van de windturbine zelfs met de overheidssubsidie per geleverde kilowattuur, verlies zou opleveren. Op dit moment hebben investeringen in windturbines een goed rendement en wordt het gezien als een relatief veilige belegging.

 

Klik hier voor ons bestuur.