Nieuws archief

Pullen: Aanvang voor de bouwvak

29-04-2020 | Home
Pullen: Aanvang voor de bouwvak

Voor ZonOpPullen is nu voor 466 panelen ingeschreven en omdat er circa 467 panelen van 300WP geplaatst kunnen worden, is de voorinschrijving op één na rond. “We laten de voorinschrijving wel doorlopen, want de ervaring leert dat er altijd nog wat wisselingen komen’’, zegt projectleider Arnoud Offerhaus. Hij is positief. “Het coronavirus heeft wel voor vertraging gezorgd, maar toch hopen we dat we nog voor de bouwvak opdracht kunnen verlenen.’’

Paulien Schalk is uit de klankbordgroep, en wordt vervangen door Jo-Anke van Dam, (ook bestuurslid van Drechtse Energie) en Paul Koetsier. Als alle offertes binnen zijn, start de klankbordgroep met de selectie van de vier leveranciers.

Omdat door het coronavirus de ALV van 25 maart niet kon plaatsvinden, is er overleg met het bestuur van de kring voor ZonOpAndermansdak projecten (zoals ZonOpPullen) hoe de leden goedkeuring kunnen geven d.m.v. een online bijeenkomst. Het is waarschijnlijk dat de deelnemers van ZonOpPullen zullen aansluiten bij coöperatie Drechtse Energie, wat moet worden voorgelegd aan de leden van die coöperatie.

Bij Stedin zijn de aansluitingen op het elektriciteitsnet aangevraagd. Stedin geeft aan dat zij nu geen ‘fysieke’ afspraken maken, zolang het RIVM aangeeft dat thuisblijven het advies is. “We proberen of zij toch alvast de offertes kunnen opstellen (de prijzen zijn namelijk wettelijk bepaald) en al werkzaamheden kunnen inplannen’’, zegt Offerhaus.