Nieuws archief

RUN OP ZONNEPANELEN VAN DAK PULLEN BOUW

07-02-2020 | Home
RUN OP ZONNEPANELEN VAN DAK PULLEN BOUW

Bijna 60 belangstellenden waren eind januari aanwezig op de informatieavond over Zon op Pullen in de Buitenwacht. Pullen Bouw BV stelt het dak van zijn bedrijfspand aan de Wieldrechtseweg 32 beschikbaar voor ZonOpAndermans dak in Dordrecht. Al 21 deelnemers hebben ingetekend op 250 van de in totaal 520 zonnepanelen.

Projectleider Arnoud Offerhaus is enthousiast. “Als iedere aanwezige meedoet, kunnen we héél snel van start! Op de avond werd duidelijk dat men graag wil aansluiten bij de Coöperatie Drechtse Energie (CDE) en niet zelf een nieuwe coöperatie wil oprichten. We zullen daarom spoedig met het bestuur van Drechtse Energie in overleg. Tevens is de spreiding in postcodes dusdanig, dat we gaan proberen om er twee rozen van te maken, zodat iedere inwoner in Dordrecht weer mee kan doen. Geïnteresseerden kunnen vanaf nu voorinschrijven voor €10,- per paneel.”

Omwonenden, zowel particulieren als bedrijven, die wonen of gevestigd zijn binnen het zogenaamde postcoderoosgebied rondom dit dak, kunnen meedoen. Zo investeren ze in de opwek van lokaal duurzame energie en krijgen dan een mooi rendement via de postcoderoosregeling. Dat is een stimuleringsregeling van de overheid waarbij de zonnepaneleninstallatie en de leden in hetzelfde postcoderoosgebied moeten zitten. Het rendement van de zonnepanelen komt volledig ten goede aan de leden van de coöperatie.

U kunt vanaf nu voorinschrijven met €10 per paneel. Voor het aantal panelen waarvoor u dit voorschot betaalt, stelt u uw recht vast op toedeling. Het is een risicodragend voorschot om de noodzakelijke kosten te kunnen betalen om de volgende stappen te nemen. Wilt u uw eigen verbruik afdekken, dan is de berekening: uw jaarverbruik in kWh, gedeeld door 250 = aantal panelen, afgerond naar beneden. (Bijv. Jaarverbruik is 2.600 kWh/250 = 10,4 afgerond 10 panelen x €10,- = €100,- voorschot).