Nieuws

ENERGIECOÖPERATIES BLIJ MET DUURZAME ENERGIEPLANNEN

09-06-2020 | Home
ENERGIECOÖPERATIES BLIJ MET DUURZAME ENERGIEPLANNEN

DRECHTSTEDEN / MOLENLANDEN / GORINCHEM_ Energiecoöperaties De Knotwilg, Drechtse Energie en Molenlanden zijn blij met het Energiebod van de gemeenten Gorinchem en Molenlanden aan het rijk. Want dat betekent meer locaties voor wind- en zonne-energie. En dus de kans om samen met de lokale inwoners een stimulans te geven aan het opwekken van duurzame energie.

Volgens het Klimaatakkoord moet elke regio onderzoeken waar en hoe je het beste duurzame elektriciteit op land kunt opwekken. Gorinchem en Molenlanden vormen samen de RES-regio Alblasserwaard, waarbij RES staat voor Regionale Energie Strategie. In ons land zijn in totaal 30 RES-regio’s.

A15 als Energiecorridor

Het plan van de gemeenten focust zich op mogelijke locaties voor duurzame energie-opwek langs de A15, de zogeheten Energiecorridor A15. “Als coöperaties vinden we dit een begrijpelijke denkrichting’’, zegt Matteo de Visser van Energiecoöperatie de Knotwilg. “Er is langs deze verkeersader al veel bedrijvigheid en dus ook veel energieverbruik. In deze drukke en dynamische zone zijn goede locaties voor windenergie te vinden. Voor die plekken langs de A15 willen we als energiecoöperaties gezamenlijk optrekken. We zijn ons ervan bewust dat windmolens impact hebben op het landschap en op de mensen die in de omgeving wonen. Daarom willen we graag in overleg met bewoners en gemeenten om diverse plekken te onderzoeken en voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen.”

“Ook langs de A27 zien we kansen voor meer wind- en zonne-energie die we graag met de gemeenten willen bespreken’’, aldus de Visser. “We steunen uiteraard elke vorm van zonne-energie en juichen het toe als mensen zonnepanelen plaatsen op hun daken. Maar om de transitie te versnellen kun je niet zonder enkele zonneweides.’’

Inwoners participeren via energiecoöperaties
Energiecoöperatie de Knotwilg, actief in Vijfheerenlanden en Alblasserwaard, ontwikkelt samen met Eneco bij Gorinchem windpark Groote Haar, aan de oostzijde van de A27. Zij werkt aan een plan om daar aansluitend een zonneweide aan te leggen. Drechtse Energie heeft postcoderoosprojecten in Dordrecht en Papendrecht en is in Dordrecht bezig met de realisatie van een windturbine op industrieterrein Krabbegors.

“In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de bevolking de mogelijkheid heeft om voor de helft eigenaar te worden van nieuwe wind- en zonneparken’’, gaat de Visser verder. “Wij vinden dat iemand die in de buurt van een windturbine woont, daarin moet kunnen participeren. Daarom zijn de energiecoöperaties van groot belang om die lokale burgerparticipatie handen en voeten te geven. Iedere bewoner kan lid worden en meebeslissen, maar ook profiteren van de opbrengsten van groene energie, die weer ten goede komen aan de regionale economie.’’ Naast het actief betrekken van de lokale gemeenschappen, vinden de energiecoöperaties het belangrijk dat natuur- en milieugroepen de natuurwaarden goed in beeld krijgen. De drie coöperaties willen daarbij een actieve rol spelen.

Meer informatie over de energiecoöperaties: www.energiecooperatiedeknotwilg.nlwww.drechtseenergie.nl en www.ecmolenlanden.nl