Nieuws

ENERGIETRANSITIE, WE DOEN HET SAMEN

22-05-2019 | Home
ENERGIETRANSITIE, WE DOEN HET SAMEN

Column Jan de Keizer, voorzitter Drechtse Energie
Mijn kleinkinderen hebben een goede kans dat ze het jaar 2100 halen. Zij kunnen dan terugkijken op het jaar 2018 en vaststellen of wij er alles aan gedaan hebben om lokaal te zorgen dat de klimaatverandering beperkt is gebleven tot 1,5 graad Celsius. Zij kunnen oordelen of we eindelijk echt aan de slag gaan na de eerste waarschuwingen van de Club van Rome al in de jaren 60.

Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid, stelde recent nog vast dat er per dag 2.000 woningen van het gas af moeten, maar dat er vandaag de dag nog 2.100 woningen per dag worden opgeleverd mét gas. Hij zei ook dat we moeten zorgen dat we onze doelen halen in 2038, omdat we hebben laten zien als we 2050 opschrijven we het zeker niet gaan halen.

Grote opdracht
Ben ik pessimistisch. Nee, maar we moeten het zeker niet alleen aan de overheid overlaten. Op 7 juni 2017 lag er een blauwdruk voor de Regionale Energietransitie in de Drechtsteden. Daaruit bleek hoe enorm groot de opdracht was. Het werd nog een keer opgeschreven, maar we wisten het toch al. Mijn boekenkast staat inmiddels vol met studies en verslagen van het zoveelste gesprek. De vertaling naar de uitvoeringsplannen per gemeente zijn nog niet definitief. Laat staan dat het bijbehorende geld voor deze plannen al is toegekend.

De eerste lokale coalitieakkoorden zijn inmiddels beschikbaar. Sommige zijn zeer hoopgevend, zoals het coalitieakkoord Nijmegen: samen vooruit. In februari is een discussie gevoerd in duurzaamheidscentrum Weizigt en daar was brede politieke steun voor de Energietransitie. Mijn kinderen en ik zullen kijken of dat zich dat ook vertaalt naar concrete ambitieuze uitvoeringsplannen waarbij burgers de hoofdrol krijgen. Eén ding weten we al zeker: burgers gaan het gelag betalen.

Van onder op, sluit je aan!
In 2012 zijn 4 initiatiefnemers begonnen met Drechtse Stromen. Een beweging van onderop om inwoners te helpen bij de energietransitie. Inmiddels is deze beweging in de regio gegroeid met een aantal coöperaties. Samen werken we met een gedreven team van vrijwilligers aan energie besparen, energie besparen, energie besparen en aan de duurzame opwek van hernieuwbare energie.

Met meer dan 350 leden en 1000 volgers zorgen wij ervoor dat bewoners van de Drechtsteden eind dit jaar voor meer dan 2 miljoen euro hebben geïnvesteerd in hun eigen verduurzaming van hun huis of de aanschaf van coöperatieve zonnepanelen op andermans dak. We werken daarbij intensief samen met gelijkgestemden en andere coöperaties, zoals HOOM, REScoopNL en een netwerkorganisatie van burgercoöperaties in Zuid-Holland. Om de verbinding tussen overheid en maatschappelijk initiatief te verbeteren, is de provincie Zuid-Holland een maatschappelijk spoor gestart, zodat we een deel van de gemaakte kosten vergoed kunnen krijgen. Maar er moet veel meer gebeuren en wij kunnen daar met al onze ervaring en kennis van mensen uit de eigen regio mee helpen.

Mede-eigenaar
Tot slot. Waarom kiezen burgers voor ons. Wij zijn onafhankelijk, ontzorgen burgers en burgers kunnen zelf invloed uitoefenen op wat wij doen en kunnen mede-eigenaar worden van een gezamenlijk duurzaam project. Goed voor ons, onze kinderen en kleinkinderen.

TRANSPARANT, DEMOCRATISCH, ONAFHANKELIJK, GEEN WINSTOOGMERK