Nieuws

OPROEP AAN STUURGROEP: MAAK RES AMBITIEUZER

11-06-2020 | Home
OPROEP AAN STUURGROEP: MAAK RES AMBITIEUZER

Het bestuur van Drechtse Energie en Drechtse Stromen heeft een brief gezonden naar de stuurgroep Energietransitie Drechtsteden, de gemeenteraden van de Drechtsteden (griffies), de wethouders duurzaamheid, de colleges van B&W, met een cc naar de betrokken ambtenaren. Hierin geven de burgerorganisaties een schot voor de boeg, nu de presentatie van de Regionale Energie Strategie (RES) Drechtsteden eraan komt. Hoofdpunten uit deze brief zijn onder meer:

  • Het bod van de RES Drechtsteden moet ambitieuzer, kijk buiten de formele kaders
  • Minderdraagkrachtige huishoudens moeten geld krijgen om de verduurzaming te kunnen betalen
  • Drechtse Stromen heeft al veel ervaring met projecten voor bewoners en heeft financiën nodig om verder te kunnen professionaliseren en nog meer bewoners te bereiken
  • Gebruik de energietransitie om extra werkgelegenheid te creëren in deze economisch onzekere tijd
  • De energietransitie kan niet zonder windenergie, maak dat onderdeel van het bod en zoek aansluiting met andere regio’s
  • Drechtse Energie wil als coöperatie een rol spelen om burgers te betrekken bij grootschalige opwek van duurzame energie en zelf ook projecten ontwikkelen.

De volledige brief leest u hier