Nieuws

SUBSIDIE VOOR SAMENWERKING MET ENECO

30-10-2019 | Home
SUBSIDIE VOOR SAMENWERKING MET ENECO

Drechtse Energie heeft van de provincie Zuid-Holland een subsidie ontvangen van ruim 61.000 euro voor een periode van twee jaar. Het doel is om in de regio samen met Eneco duurzame energieprojecten op te zetten op het gebied van zonne- en windenergie.

Binnenkort zal het contract met Eneco worden getekend waarin de samenwerking wordt vastgelegd. Ontwikkelaars zijn volgens het Klimaatakkoord verplicht om de helft van de projecten samen op te zetten met burgers, zodat die kunnen participeren in de opwek van duurzame energie.