Nieuws

gesprek met provincie: "meer windlocaties nodig"

29-05-2022 | Windenergie
gesprek met provincie: "meer windlocaties nodig"

Op verzoek van Gedeputeerde Statenlid Berend Potjer hadden Drechtse Energie-bestuursleden Willy Verbakel en Eelco Linnert deze week een gesprek op het provinciehuis over windenergie in de Drechtsteden. Het overleg was met de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het provinciale beleid en de plannen voor windenergie.

Coöperatie Drechtse Energie had om dit onderhoud gevraagd, omdat er van de door de provincie aangewezen windlocaties in de Drechtsteden niet één meer over is. Dat is zeer ongewenst, omdat de energiebehoefte aan duurzame elektriciteit niet alleen met zonne-energie kan worden opgelost. Volgens de coöperatie moeten er daarom snel alternatieve locaties worden gevonden voor de windlocaties die zijn afgevallen. Drechtse Energie pleit daarbij voor een zorgvuldige procedure en voor locaties waar de impact klein is. De beste plekken daarvoor zijn langs hoofdwegen en treinsporen zoals de A16, de A15 en de Betuwelijn, aan de randen van groene gebieden. Deze locaties willen wij samen met omwonenden ontwikkelen en burgers uit de omgeving moeten mee kunnen profiteren van de opbrengst.
De ambtenaren vertelden dat locaties uit het eerder vastgestelde beleid pas uit de provinciale Omgevingsverordening wordt gehaald, als nieuwe locaties bekend zijn. De afweging voor nieuwe locaties vindt plaats via het RES- proces, waarin gemeenten en provincies samenwerken aan de duurzaamheidsopgave.

Op de foto: C. Bulder, beleidsmedewerker Windenergie en coördinator Windenergie mw. A. Vlaminkx in gesprek met Willy Verbakel en Eelco Linnert van Drechtse Energie.