Nieuws

Drechtse Energie: "Windmolens aan Dordtse kant Moerdijkbrug"

02-02-2023 | Windenergie
Drechtse Energie: "Windmolens aan Dordtse kant Moerdijkbrug"

AD De Dordtenaar: De coöperatie Drechtse Energie wil windmolens bouwen aan de Dordtse kant van de Moerdijkbrug. Een concreet plan ligt er volgens voorzitter Willy Verbakel nog niet: ,,Voorlopig vragen we alleen van de gemeente dat die niet nu al op de rem trapt.’’
Eind vorig jaar drukte de provincie Zuid-Holland de Drechtsteden op het hart dat er echt meer locaties moeten komen waar windmolens gebouwd kunnen worden, ook in Dordrecht. Ze reageerde daarmee op het afblazen van plannen voor een windmolen op Krabbegors. Terwijl aan de Brabantse kant van de Moerdijkbrug de ene windmolen na de andere uit de grond gestampt wordt, blijft het aan de Dordtse kant stil. Daarover treurt Drechtse Energie, dat inwoners van de Drechtsteden de kans wil geven mee te investeren in duurzame energie: ,,Met alleen zonne-energie redden we het niet’', stelt Verbakel. Bovendien vullen zon en wind elkaar aan: als de zon niet schijnt, waait het vaak. Volgens hem pakt Noord-Brabant het slim aan: ,,Ze bouwen de windmolens daar langs de hoofdinfrastructuur, bijvoorbeeld langs de A16. Daar valt het geluid weg in het verkeerslawaai.’’
Datzelfde voordeel heeft de locatie aan de noordkant van de Moerdijkbrug, die ook langs de A16 ligt. Molens op die plek sluiten volgens hem mooi aan op de Brabantse windmolens. ,,Als je in de Biesbosch wandelt, zie je die toch ook al staan.’’ Er is ruimte voor vier tot vijf molens, denkt hij. In theorie zouden er nog meer kunnen komen: ,,Maar dan kom je wel in de buurt van Wilgenwende en Sterrenburg.’’ Hij hoopt de komende maanden in gesprekken met de gemeente groen licht te krijgen om een plan te maken. Daar wil hij omwonenden nauw bij betrekken om een zo breed mogelijk draagvlak te krijgen.

Bron: AD De Dordtenaar 1-2-2023

Naschrift Drechtse Energie: We hebben in overleg met de bewoners afgesproken dat we later dit jaar verder gesprek  gaan, wanneer er duidelijkheid is over de komst van een AZC.