Nieuws

RTV Studio de Witt over debacle met windturbine

04-11-2022 | Windenergie
RTV Studio de Witt over debacle met windturbine

In deze uitzending van Studio de Witt met presentator Ben Corino, praten Alex Ouwehand van de Natuur- en Milieu Federatie Zuid-Holland en Willy Verbakel (cooperatie Drechtse Energie) over de fouten die zijn gemaakt door de gemeente Dordrecht rondom de procedure van de windturbine Krabbegors. Zij verwijten de gemeente nalatigheid door het bestemmingsplan niet aan te passen.
Niets leek de bouw van de windturbine op Krabbegors in de weg te staan, maar de gemeente verzuimde dit vast te leggen in het bestemmingsplan Zeehavens Dordrecht. Daarmee werd tien jaar werk van burgerco√∂peratie Drechtse Energie en de gemeente Dordrecht teniet gedaan.  Voor de NMFZH is deze nalatigheid aanleiding om via de Wet open overheid (Woo) de gemeente Dordrecht te vragen om alle documenten uit de periode van januari 2011 tot heden over de realisatie windturbine Krabbegors beschikbaar te stellen.