Nieuws

Treuzelen met windmolens kan niet meer: ‘Zonder wind nog langer afhankelijk van misdadige regimes’

14-03-2022 | Windenergie
Treuzelen met windmolens kan niet meer: ‘Zonder wind nog langer afhankelijk van misdadige regimes’

Als de gemeente Dordrecht niet twee jaar getreuzeld had, had er gewoon een windmolen op Krabbegors gestaan. Dat zegt Willy Verbakel, voorzitter van Drechtse Energie: ,,Als de inval in Oekraïne iets duidelijk maakt, is het dat we ons dat getreuzel niet kunnen permitteren.’’

AD De Dordtenaar Peter Koster 07-03-22, 06:43 Laatste update: 09-03-22, 16:58

Alleen al om klimaatredenen is Drechtse Energie warm voorstander van het gebruik van zon en wind om energie op te wekken. ,,Maar bovendien zijn we zonder zon en wind nog langer afhankelijk van misdadige en dictatoriale regimes, zoals Rusland en Saoedi-Arabië.’’

Drechtse Energie was opgericht om burgers te laten investeren in alternatieve energie, zoals zonneparken en windmolens. Verbakel is daarom teleurgesteld dat de Energie Coöperatie Dordrecht (waarin de gemeente Dordrecht en afvalverwerker HVC zitten) onlangs besloot af te zien van de bouw van een windmolen op Krabbegors ofwel Duivelseiland. Doordat het Zwijndrechtse actiecomité Lindtwind naar de rechter stapte, duurde de procedure zo lang dat de subsidiemogelijkheden vervielen.
,,Die mensen hebben het recht om naar de rechter te stappen", erkent Verbakel: ,,Maar het begint ermee dat de gemeente twee jaar nodig had om vergunning te verlenen voor een windmolen, waarvan ze zelf in haar structuurvisie al had gezegd dat die er moest komen. Als je beleid hebt, voer dat dan gewoon voortvarend uit.’’
Overigens hadden de Drechtsteden al besloten voorlopig geen energie meer te steken in nieuwe windmolenplannen omdat daar te veel verzet tegen is. Verbakel: ,,Met alleen zon kom je er niet. Je hebt wind nodig. In 2023 kijken de Drechtsteden of de plannen toereikend zijn, dan zal er toch ook voor wind gekozen moeten worden.’’

Inmiddels heeft GroenLinks burgemeester en wethouders van Dordrecht gevraagd wat ze doen om te zorgen dat er ondanks het afblazen van de windmolen toch genoeg duurzame energie opgewekt kan worden.

Foto: Cees Schilthuizen