Postcoderoos regeling

Postcoderoos regeling
Deze regeling is beëindigd en geldt alleen voor projecten die voor 1 april 2021
in bedrijf gesteld zijn.

WAT IS DE POSTCODEROOS REGELING?
De postcoderoos regeling (fiscale benaming is de Regeling Verlaagd Tarief) is een
aantal jaren geleden geïntroduceerd als financieringsmogelijkheid om gezamenlijk
zonne-energie op te wekken, zonder dat de zonnepanelen op het eigen dak hoeven
te liggen.

SAMEN OPWEKKEN EN PROFITEREN
De postcoderoos regeling biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de
zonne- of windenergie die de deelnemers in een project gezamenlijk opwekken. Dit
betekent dat zonnepanelen niet langer op het eigen huis of bedrijfspand hoeven te
liggen, maar ook elders geïnstalleerd kunnen worden. Bijvoorbeeld op een groot
agrarisch dak net buiten het dorp, op het dak van het lokale dorpshuis of zelfs op een
beschikbaar stuk grond in de buurt.
Deelnemers richten samen een coöperatie op of maken gebruik van een bestaande
VVE (Vereniging Van Eigenaren) en investeren gezamenlijk in een zonnedak door
het kopen van zonparticipaties. Deze zonparticipaties geven jaarlijks recht op de
opbrengst van een zonnepaneel of deel ervan in geval van uitgifte van certificaten
van deelname. De panelen in het project zijn namelijk eigendom van de gezamenlijke
coöperatie.

TERUGGAVE ENERGIEBELASTING
Naar rato van het aantal zonparticipaties ontvangen deelnemers in ruil voor hun
investering jaarlijks een teruggave van de energiebelasting die zij betaald hebben
over de energie die zij thuis gebruiken. Dit recht op teruggave van de
energiebelasting voor deelnemers wordt door de overheid voor (minimaal) 15 jaar
gegarandeerd en geldt vanaf het moment dat de Belastingdienst het project
goedkeurt. De hoogte van de investering per zonnepaneel / zonneparticipatie is
afhankelijk van de keuzes van de lokale energiecoöperatie.

MEER WETEN OVER DE
POSTCODEROOSREGELING?
Op de site www.hieropgewekt.nl staat meer informatie over de postcoderoosregeling.

 

https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/oude-postcoderoosregeling-regeling-verlaagd-tarief