Nieuws

BIJEENKOMST 3 KIJFHOEK: DEFINITIEF CONCEPT ONTWERP

26-10-2022 | Zonneparken
BIJEENKOMST 3 KIJFHOEK: DEFINITIEF CONCEPT ONTWERP

Ook de derde infobijeenkomst over zonnepark Kijfhoek op woensdag 19 oktober verliep in een goede sfeer. Zo’n vijftig mensen; bewoners, grondeigenaren, raadsleden en wethouders waren naar de kantine van TopSpinPlaza gekomen om het definitief concept ontwerp te zien. Dat werd gepresenteerd door landschapsarchitect Anneke van Veen en is het resultaat van de eerdere scenario’s en de gesprekken met alle belanghebbenden. Er is veel natuur toegevoegd, wat de ecologie en de biodiversiteit zal versterken en er komt meer waterberging. Verder is er rekening gehouden met de kavelstructuur, waardoor er nog zichtlijnen blijven.  

De bezoekers konden zich wel vinden in de plannen. Een bewoonster vond het lastig zich een voorstelling te maken van hoe het er precies uit komt te zien, maar vond de tekeningen en uitleg van de initiatiefnemers bij de borden wel duidelijk. Haar partner vond het een goed idee om meer te doen voor de natuur, en beiden waarderen de informatieavonden.   

Een van de vragen die op de avond gesteld werden was waarom hier is gekozen voor een paneelhoogte van 2.40 meter, terwijl die op andere projecten 1.60 meter is? Het antwoord van de initiatiefnemers was dat hogere panelen beter voor de biodiversiteit zijn, wat werd ondersteund door de aanwezige leden van de natuurverenigingen. Ook zie je door het planten van hoog struweel langs het zonnepark straks niks meer van de zonnepanelen. Daarbij kunnen op hogere stellages meer panelen, waardoor je op een kleiner grondoppervlak meer energie opwek kunt behalen. Een andere vraag was hoeveel geluid een grote batterij maakt, zoals gepland bij het zonnepark. Toegezegd werd dat dat wordt meegenomen in het geluidsonderzoek. Het plan wordt nog voorgelegd aan alle instanties zoals gemeente, provincie, waterschap en Veiligheidsregio, en de verwachting is dat er over zes tot acht weken meer duidelijkheid is over de status.