Nieuws

Informatieavond 3 Zonnepark Kijfhoek

10-10-2022 | Zonneparken
Informatieavond 3 Zonnepark Kijfhoek

Als de Drechtsteden in 2050 energieneutraal willen zijn, moeten we meer duurzame energie opwekken. Voor het gebied Kijfhoek is daarom een ontwerp voor een zonnepark gemaakt. Een groep omwonenden en andere belanghebbenden hebben hier hun reactie op gegeven. Inmiddels zijn de ideeën getoetst en verwerkt in een nieuw conceptvoorstel. Op de informatieavond op woensdag 19 oktober wordt dit voorstel gepresenteerd en gaan we graag in gesprek over de invulling van de vrije ruimtes in en rondom het park.
Alle geïnteresseerden zijn woensdag 19 oktober van harte welkom tussen 19.00 tot 21.00 uur bij tennisvereniging TopSpinPlaza, Winkelhaak 11 in Zwijndrecht. De landschapsarchitect geeft om 19:15 uur een presentatie en toelichting op het ontwerp. Daarnaast zijn er verschillende kraampjes, waar meer uitleg wordt gegeven over het definitieve conceptontwerp, de invulling van de vrije ruimtes, de huidige status en de vervolgstappen. 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via zonneparkkijfhoek@drechtseenergie.nl.  Op https://denkmee.drechtstedenenergie.nl/zwijndrecht/kijfhoek is meer informatie over het project te vinden, waaronder het voorstel van de landschapsarchitect, verslagen van de vorige bijeenkomsten en de veelgestelde vragen en antwoorden.

Binnen de gemeente Zwijndrecht is het Uitwerkingsgebied zon Kijfhoek aangewezen als plek waar grootschalige opwek van zonne-energie mogelijk is. Burgercoöperatie Drechtse Energie, Solarfields en Eneco hebben de handen inéén geslagen om hier een zonnepark te ontwikkelen. Dit willen zij doen in samenwerking met bewoners en bedrijven uit de omgeving, waarvoor reeds twee bijeenkomsten georganiseerd zijn.