Nieuws

Samen zonnepark Kijfhoek ontwerpen

24-08-2022 | Zonneparken
Samen zonnepark Kijfhoek ontwerpen

Voor mensen die willen meedenken over de inrichting van zonnepark Kijfhoek wordt op woensdag 31 augustus van 19.00 tot 21.30 uur een werksessie georganiseerd. Deze sessie vindt plaats bij tennisvereniging TopSpinPlaza, Winkelhaak 11 in Zwijndrecht. Burgercoöperatie Drechtse Energie, Solarfields en Eneco hebben de handen inéén geslagen om het zonnepark te ontwikkelen. Dit willen zij doen in samenwerking met bewoners en bedrijven uit de omgeving, voor wie op 22 juni jongstleden de eerste informatiebijeenkomst was.

De landschapsarchitect presenteert meerdere ideeën voor de inrichting van het uitwerkingsgebied. Daarna bespreken we in werkgroepjes de voor- en nadelen van de verschillende ideeën, waarbij iedereen zijn of haar inbreng in de schetsen kan verwerken. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via zonneparkkijfhoek@drechtseenergie.nlInwoners die meer willen weten, kunnen terecht op https://denkmee.drechtstedenenergie.nl/zwijndrecht/kijfhoek. Na de bijeenkomst worden hierop de ideeën van de landschapsarchitect, de gezamenlijke ideeën en de veel gestelde vragen en antwoorden geplaatst.

De Drechtsteden staan voor de uitdaging om in 2050 energieneutraal te zijn. Daarom hebben de 7 gemeenten, de 2 waterschappen en de provincie gezamenlijk de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 opgesteld. Binnen de gemeente Zwijndrecht is het Uitwerkingsgebied zon Kijfhoek aangewezen als plek waar grootschalige opwek van zonne-energie mogelijk is.